WSP BAR

Zoeken

Welkom op het Werkgeversservicepunt BAR

Het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) heeft als doel om werkgevers in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk te ondersteunen in hun personeelsvraag. Vanuit deze doelstelling helpen wij mensen vanuit een uitkering aan het werk.

Het WSP BAR is hét loket waar u als werkgever terecht kunt met uw vacatures. Ook krijgt u bij WSP BAR de meest actuele informatie met betrekking tot de wet- en regelgeving inzake onder andere de Participatiewet, Quotumwet etc. Door onze regionale samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond, kan uw lokale adviseur van het WSP BAR als centraal aanspreekpunt uw vraag uit handen nemen en zorgen voor afstemming met andere instanties en gemeenten. Door deze manier van werken helpen wij mensen aan het werk. Mensen met een uitkering, jongeren, ouderen of mensen die - om welke reden dan ook - een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.