Succesverhaal Social Return On Investment

Zoeken

Succesverhaal Social Return On Investment

Social Return On Investment: Een sociale tegenprestatie

Social Return On Investment (SROI) is het vragen van een inspanning op sociaal vlak aan de opdrachtnemer. Wanneer de aanbieder de opdracht krijgt van de gemeente, vraagt de gemeente hier dus eigenlijk op sociaal vlak iets voor terug. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een werkgever arbeidsplaatsen, stageplaatsen en leerbanen beschikbaar stelt voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

In deze tijden kun je je als organisatie niet alleen richten op het maken van winst. Een bijdrage leveren aan de maatschappij, bijvoorbeeld op economisch, ecologisch en sociaal(maatschappelijk) gebied hoort ook bij een moderne bedrijfsvoering. Wethouder Lennart van der Linden (sociale zaken) van Barendrecht: “De gemeente heeft oog voor de sociaal zwakkeren in de samenleving. Wij stimuleren arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen of jongeren in het arbeidsproces. SROI is voor ons een effectief middel om onze leveranciers uit te dagen om, waar mogelijk binnen de opdracht, deze doelgroep actief in te zetten.”

Werkervaring

Door SROI krijgen kandidaten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een kans zelfstandig een inkomen te verdienen en werkervaring op te doen. Soms blijven kandidaten ook na afloop van de opdracht werken. Indien dat niet mogelijk is hebben ze wel werkervaring opgedaan en is de afstand tot de arbeidsmarkt verkort waardoor de stap naar een volgende baan eenvoudiger wordt.

Recreatiegebied Zuidpolder

Een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking op dit gebied is Kroes Aannemingsbedrijf die de gunning van project Zuidpolder 1.2 heeft gekregen. In het kader van social return on investment heeft deze aannemer een 62-jarige timmerman in dienst genomen, die hierdoor de stap heeft gemaakt vanuit een uitkeringssituatie naar de arbeidsmarkt. Bovendien heeft het bedrijf de leerlingen van Edudelta uitgenodigd voor een bezoek aan Zuidpolder in het kader van de themaweek 'Grond' en lessen verzorgd aan de Focus Beroepsacademie in het kader van hun project 'toekomstweken'. Kroes Aannemingsbedrijf: “De vraag kwam natuurlijk vanuit de gemeente, maar we zijn erg enthousiast. Het was heel zinvol om te doen, zowel voor de leerlingen als voor onszelf. Dus afspraken gemaakt met de leerkracht om hier een vervolg aan te geven.”