Nancy van Maris, Trajectbegeleider

Zoeken

Nancy van Maris, Trajectbegeleider

Telefoon: 06 - 15 10 91 36
E-mail: n.v.maris@bar-organisatie.nl.
 

Vanuit deParticipatiewet bieden de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in samenwerking met lokale en regionale werkgevers werkervaringstrajecten aan voor kandidaten die vanuit deze trajecten de stap naar betaald werk kunnen gaan zetten.

Ik ben vooral werkzaam bij Opnieuw en Co, wat een erkend leerwerkbedrijf is. Ik begeleid de kandidaten die om verschillende redenen korte of langere tijd geen betaalde baan hebben. Hierdoor worden de vaardigheden van de kandidaten verder ontwikkeld, belemmeringen weggenomen en kunnen ze geleidelijk aan weer gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Regelmatig worden speedmeets georganiseerd worden voor de bedrijven in de regio en onze kandidaten vanuit het leerwerktraject. De doelstelling van deze speedmeets is om werkgevers sneller in contact te laten komen met geschikte kandidaten voor openstaande vacatures en om op deze manier vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bent u geïnteresseerd om op informele en vrijblijvende wijze kennis te maken met ons aanbod, neem dan contact met mij op. Dus zoekt u personeel of heeft u een vacature, dan kunt u met mij contact opnemen en kunnen we samen bekijken of er een passende kandidaat met recente werkervaring voor u beschikbaar is binnen het werkervaringstraject.