Raoul Verhagen, Trajectbegeleider

Zoeken

Raoul Verhagen, Trajectbegeleider

Telefoon: 06 - 29 41 67 38
E-mail: r.verhagen@bar-organisatie.nl

Denken in oplossingen en niet in beperkingen, dan kun je stappen maken. De Participatiewet geeft ons als gemeente, maar ook u als werkgever extra mogelijkheden om werkzoekende te helpen bij het vinden van betaald werk. Vaak is de afstand tot de arbeidsmarkt helemaal niet zo groot en laten de belemmeringen en/of problemen zich redelijk snel in kaart brengen. Gericht werken aan de oplossing van deze problemen en daarmee de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner maken dat is de uitdaging die ik iedere dag vol energie aanga.

De werkervaringsplekken die we hiervoor inzetten zijn onmisbaar voor een groep werkzoekenden die bijna 'jobready' zijn, maar nog net even dat laatste zetje nodig hebben. Dit zetje geef ik ze door actief en betrokken op dagelijkse basis met en bij deze mensen aan het werk te zijn. Ik ben voor deze mensen het aanspreekpunt, motiveer en activeer ze en waar nodig zorg ik voor de nodige bijsturing. Coachen on the job en gezamenlijk werken aan werknemersvaardigheden en arbeidsritme, zodat aan het eind van het traject een steeds groter wordend deel van deze werkzoekenden in staat is om betaald werk te vinden. Daar doe ik het voor. Doet u mee?

Bent u geïnteresseerd om op informele en vrijblijvende wijze kennis te maken met de mogelijkheden voor uw bedrijf? Dit kan zijn een werkervaringsplek, maar ook voor alle andere regelingen, subsidies of reguliere vacatures kunt u bij mij terecht. Neemt u gerust contact met mij op.