Subsidies en Regelingen

Zoeken

Subsidies en Regelingen

Wanneer u een kandidaat vanuit een uitkering in dienst neemt, heeft dat een aantal voordelen. U profileert zich als maatschappelijk verantwoord ondernemer en profiteert eventueel van een aantal financiĆ«le  voordelen. In sommige gevallen is het mogelijk financiĆ«le afspraken te maken over bijvoorbeeld scholing, begeleiding en werken met behoud van uitkering. Onze maatwerkoplossingen zijn vaak een combinatie met landelijke mogelijkheden.

Jobcoaching

Voor werkzoekenden met een (blijvende) afstand tot de arbeidsmarkt welke zijn opgenomen in het doelgroepenregister kan job-coaching worden ingezet. Dit houdt in dat werkzoekenden, met name tijdens de plaatsing en het inwerken, bij de werkgever begeleid worden. U wordt door de inzet van een jobcoach ontlast bij het inwerken van de medewerker.

Loonkostensubsidie Participatiewet

Als u een werknemer in dienst neemt die door arbeidsbeperkingen niet in staat is zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, kan de gemeente u met loonkostensubsidie tegemoetkomen. De hoogte van de loonkostensubsidie is afhankelijk van de loonwaarde van de werknemer op de desbetreffende werkplek. De loonwaarde wordt bepaald door een gecertificeerde loonwaarde-expert. Uw ervaringen met de werknemer spelen daarbij een belangrijke rol. Vervolgens ontvangt u maandelijks de vastgestelde loonkostensubsidie. U vult dit bedrag aan tot het wettelijk minimumloon en keert dit uit aan uw werknemer.

Premiekorting

Wanneer u een werkzoekende in dienst neemt, kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op een tijdelijke korting op de WIA/WAO- en WW-premie in de vorm van premiekorting.

  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werkzoekende (mobiliteitsbonus) wanneer u een arbeidsgehandicapte werkzoekende in dienst nemen of een werkzoekende vanuit de WIA herplaatst.
  • De premiekorting oudere werkzoekende (mobiliteitsbonus) wanneer u een werkzoekende van 56 jaar of ouder, vanuit een uitkering, in dienst neemt.
  • De premiekorting arbeidsgehandicapte werkzoekende wanneer u iemand uit de doelgroep Banenafspraak in dienst neemt.

Met de Subsidiecalculator van UWV en de Belastingdienst kunt u gratis berekenen hoeveel subsidie u kunt krijgen als u bepaalde werknemers in dienst neemt. Vul de Regelhulp premiekortingen in om te kijken of u in aanmerking komt voor de premiekorting, wat de hoogte en de duur ervan is en hoe u de premiekorting toepast.

Proefplaatsing

Heeft u iemand met een uitkering op het oog die u in dienst wilt nemen, maar aarzelt u nog of deze kandidaat werkelijk geschikt is? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de proefplaatsing. De kandidaat werkt bij u met behoud van zijn uitkering. U hoeft gedurende deze periode geen loon te betalen. U kunt dan onderzoeken of de baan en de kandidaat bij elkaar passen. Afhankelijk van de functie en de achtergrond van de kandidaat maakt u met het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR) verdere afspraken over de duur van de proefplaatsing. Belangrijk is dat u, aansluitend op de proefplaatsing, de kandidaat een regulier dienstverband aanbiedt.

Scholingsvergoeding en/of opleidingsmogelijkheden

Indien u een vacature met een dienstverband uitzet bij het Werkgeversservicepunt BAR (WSP BAR),  zijn er eventueel mogelijkheden voor een scholings- of opleidingsvergoeding. In overleg met de werkgever wordt gezocht naar werkzoekenden met de juiste competenties en kwalificaties voor de vacature. Indien onvoldoende gekwalificeerde kandidaten beschikbaar zijn, kan scholing of opleiding worden ingezet. Deze scholing of opleiding is gericht op het ontwikkelen van competenties van werkzoekenden, zodat zij gematcht kunnen worden met de vacature.

Werkplekaanpassing

Mocht het noodzakelijk zijn om aanpassingen op de werkplek aan te brengen, dan kunnen wij hierover afspraken maken.